Projekt „Nie święci garnki lepią” nawiązuje znaczeniem do przekonania, że nie trzeba być kimś wyjątkowym, żeby coś zrobić. W przypadku tegoż zadania nie chodzi jedynie o inwestowanie w samego siebie, we własny rozwój, ale o ukierunkowanie rozwoju własnego na wyjście w stronę innych osób.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania różnych grup, zwłaszcza dzieci, podopiecznych Świetlicy Dzieciątka Jezus oraz w pewnym zakresie również wychowanków innych świetlic i instytucji z terenu naszego miasta, w szeroko rozumianym życiu publicznym. Program kierowany jest w pierwszej kolejności do dzieci w wieku od 5 do 18 lat z terenu miasta Bielska-Białej.

Poprzez dostęp do naszej oferty rozwojowej będą miały one możliwość i sposobność zaangażowania się na rzecz seniorów, osób chorych oraz w pewnym zakresie w życie szerszej rozumianej społeczności lokalnej. Dzieci, jak i seniorzy będą mogli wziąć udział w konkursach, w wyniku których powstaną publikacje (w tym o charakterze

patriotycznym, uwieczniającym 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę). Projekt obejmie swoim oddziaływaniem również rodziny. Celem działań skierowanych do rodzin będzie zapewnienia optymalnych warunków rozwojowych dzieci uczestniczących w projekcie poprzez partycypację w działaniach profilaktycznych i edukacyjno korekcyjnych.

Trzecią grupą odbiorców będzie młodzież i osoby dorosłe, chcące zaangażować się w życie publiczne w formie wolontariatu, zarówno w naszej instytucji, jaki i w innych wybranych przez siebie placówkach.